Επιλέξτε τον τιμοκατάλογο που επιθυμείτε

αγγίξτε τον τίτλο του πιάτου/ποτού για να εμφανίσετε τη φωτογραφία του (όπου υπάρχει διαθέσιμη)

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το Νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη ή Τιμολόγιο)

Consumer is not obliged to pay, if the notice of payment isnot received (receipt-invoice).
(Αγορανομική διάταξη Αρ. 4/28-11-2012)

Το κατάστημα διαθέτει υποχρεωτικά φύλλα διαμαρτυρίας για τους πελάτες σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο.

The establishment is obliged to provide complaint forms for customers in a special position near the exit.

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το μενού σε μορφή pdf, όπου αναγράφονται μεταξύ των άλλων: κατεψυγμένα υλικά και αλλεργιογόνα 

Scroll to top